logo

Actualitat Notícies

Sancions a les farmacèutiques pel desproveïment de medicaments

El nou Pla de Garanties de Proveïment de Medicaments 2019-2022 inclourà mesures per a evitar els problemes de subministrament de medicaments en les farmàcies. A partir d'ara els laboratoris farmacèutics que siguen responsables del desproveïment seran sancionats. És un avanç, però no basta per a resoldre aquest problema global: demanem a les autoritats europees que prenguen cartes en l'assumpte.

Desproveïment, un problema global

En l'última reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut es va abordar el cada vegada més habitual problema del desproveïment de medicaments , alguna cosa que no solament afecta a Espanya, sinó també a la resta dels països de la Unió Europea.

Sancions greus per deixadesa de funcions

En OCU ja veníem advertint del perill que suposa aquest problema de subministrament per a la població i ens congratula que finalment les autoritats competents hagen abordat el tema i acordat prendre mesures dirigides a penalitzar a la indústria farmacèutica per la deixadesa de funcions.

Així, el nou Pla de Garanties de Proveïment de Medicaments 2019-2022 inclourà mesures per a evitar els problemes de subministrament de medicaments en les farmàcies, amb sancions per als laboratoris farmacèutics que siguen responsables del desproveïment. A partir d'ara, s'introduirà una nova categoria de “sanció greu” per als laboratoris farmacèutics titulars responsables del desproveïment que s'imposarà en funció del “mal” que l'absència d'aqueix medicament genere.

És un important avanç, però insuficient, perquè el desproveïment de medicaments és un problema global i multifactorial que requereix de mesures reguladores i sancionadores a nivell internacional.

Per això OCU, juntament amb altres organitzacions europees ha sol·licitat a la Comissió Europea que òbriga una investigació sobre les causes darrere del desproveïment de medicaments, així com qui són les entitats responsables.

Demanem actuacions decidides

La Comissió Europea ha respost a la carta enviada per OCU entre altres organitzacions europees sobre el problema del desproveïment de medicaments. La Comissió ha reconegut en la seua resposta estar al corrent d'aquesta greu problemàtica, i informa de la posada en marxa d'algunes iniciatives destinades a intentar atallar el problema del desproveïment.

En OCU, com la resta de les entitats signants, considerem que això no basta. Creiem que és necessari que s'òbriga una investigació sobre el desproveïment generalitzat, i per això tornem a remetre una carta a la Comissió de medi ambient, salut pública i seguretat alimentària del Parlament Europeu, instant-los que prenguen cartes en l'assumpte i prioritzen buscar una solució a aquest problema durant el següent període legislatiu de la Unió Europea (2019-2024).

Consulte la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías